Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació pressupostària

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió extraordinària i urgent de dia 30 de desembre de 2020 ha aprovat definitivament el pressupost propi de la corporació; el dels organismes autònoms: Institut Mallorquí d’Afers Socials, Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i Agència de Defensa del Territori de Mallorca; el dels consorcis: Consorci Serra de Tramuntana i Consorci Museu Marítim de Mallorca; projecte de bases d’execució i plantilles de personal per a l’exercici 2021.

Pressupost 2021

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Departament de Presidència
 • Departament d'Hisenda i Funció Pública
 • Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
 • Departament de Turisme i Esports
 • Departament de Drets Socials
 • Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
 • Departament de Mobilitat i Infraestructures
 • Departament de Territori
 • Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria volum 1
 • Memòria volum 2
 • Pla estratègic de subvencions

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Annex de personal
 • Memòria

CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex d'inversions
 • Memòria
 • Pla estratègic de subvencions

CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

 • Organigrama
 • Despeses
 • Ingressos
 • Bases d'execució
 • Annex de personal
 • Memòria

Pressuposts d'altres anys

PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST 2023

PRESSUPOST 2022

PRESSUPOST 2020

PRESSUPOST 2019