NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria normativa

18/05/2022

En el BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022 s’ha publicat l’acord d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > Organització > Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.

 

Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

01/01/2022

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exerceix les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Els continguts de la Seu electrònica s’han adaptat a aquest traspàs (competències, organització, normativa pròpia, etc.). 
Igualment podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits estan disponibles per a què els faceu de manera telemàtica si sou subjectes obligats o si hi estau interessats.
 

Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

30/12/2021

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exercirà les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits es podran fer a partir de la data indicada. 

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2022

28/12/2021

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2022.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2022
 

Novetats en matèria de normativa i d’organització

27/07/2021

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2020).
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM