NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

09/11/2018

El BOIB núm. 140, de 8 de novembre de 2018 publica l’acord del Ple de dia 14 de juny de 2018, pel qual crea el Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec i aprova el seu Reglament d’organització i funcionament, que ha entrat en vigor dia 9 de novembre de 2018. Podeu consultar el Reglament en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XI. Medi Ambient

Novetats en matèria d’organització. Òrgans

08/11/2018

Hem publicat una actualització de la Ponència Tècnica d’Artesania així com de la seva composició i s’ha suprimit la Comissió Insular d’Artesania. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Les Comissions Insulars > Ponència Tècnica d’Artesania

Novetats en matèria de normativa

06/11/2018

El BOIB núm. 132, de 23 d’octubre de 2018 publica l’acord del Ple de dia 12 de juliol de 2018 pel qual s’aprova el Reglament d’organització i de funcionament del Consell Escolar de Mallorca i que ha entrat en vigor dia 24 d’octubre de 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XVII. Educació i Formació

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

17/09/2018

Dia 17 de setembre de 2018 ha pres possessió el nou secretari tècnic del Departament de Modernització i Funció Pública, el Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

20/08/2018

En el BOIB núm. 99, d’11 d’agost de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament de Participació Ciutadana i Presidència). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca>Informació pressupostària > Pressupost 2018> Consell Insular de Mallorca