NOTICIES. HISTORIAL

Modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca

01/06/2018

En el BOIB núm. 58, de 10 de maig de 2018, es va publicar la modificació de la Relació dels Llocs de Treball del Consell Insular de Mallorca, la qual entra en vigor dia 01/06/2018. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació > Consell de Mallorca

Modificació de les Bases d’execució del Pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018

29/05/2018

En el BOIB núm. 64, de 24 de maig de 2018, es va publicar la modificació de les Bases d’execució del Pressupost general del Consell de Mallorca per a l’exercici 2018 (Base 51 punt 2.3). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

11/05/2018

En el BOIB núm. 58, de 10 de maig de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca

Aprovació del Pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca

08/05/2018

En el BOIB núm. 49, de 21 d’abril de 2018, es publica l’aprovació definitiva del pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca per a l’exercici 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018

Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública

04/05/2018

En el BOIB número 53, d’1 de maig de 2018, es publica la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública per la qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com la pròpia dels organismes autònoms que en depenen (en aquest cas de l’IEHM). La podeu consultar en l’apartat La Seu > Normativa aplicable.