NOTICIES. HISTORIAL

Calendari dies inhàbils 2017

29/12/2016

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l'any 2017 per al còmput de terminis administratius. El podeu consultar en l'apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

Pressupost 2017

29/12/2016

Hem incorporat la informació relativa al pressupost per a l'any 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.

calendari de dies inhàbils

07/10/2016

El dia 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la nova Llei de procediment administratiu, en què estableix que els dissabtes no són dies hàbils a efectes de còmput i de presentació de documents. L'horari de totes les oficines de registre és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El calendari de dies inhàbils, el podeu consultar en l'apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils

Novetats en matèria d'organització, nomenaments d'alts càrrecs

23/09/2016

A conseqüència de la presa de possessió dels alts càrrecs: director insular d'Infraestructures i Mobilitat, director insular de Modernització i Innovació i directora insular d'Inclusió Social, s'ha actualitzat l'organigrama del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l'apartat Consell de Malorca > Organització > Els Departaments.

Modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

23/09/2016

En el BOIB núm. 114, de 8 de setembre de 2016, es va publicar l'Acord del Ple, de dia 8 d'octubre de 2015, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Per a més informació, podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > organització > Institut Mallorquí d'afers socials > normes per les quals es regeix > Estatuts de l'IMAS.