NOTICIES. HISTORIAL

Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

19/12/2017

En el BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > Pressupost 2017

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2017

18/12/2017

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2017.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Novetats en matèria d'organització. Nomenaments d'alts càrrecs

22/11/2017

Dia 17 de novembre de 2017, ha pres possessió el director insular de Promoció Sociocultural, Sr. Serehïm Mateu Salord Comes.

Novetats en matèria de normativa

06/11/2017

Hem incorporat la informació relativa a les tarifes que han de vigir l'any 2018 per als serveis d'inspecció tècnica de vehicles fets per l'entitat concessionària. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Novetats en matèria de normativa

06/11/2017

Hem incorporat la informació relativa a la publicació del Text refós del Reglament de cooperació municipal. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > IV. Cooperació Municipal.