NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

16/03/2020

Hem incorporat la informació relativa a l’aprovació del Decret d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel corornavirus COVID-19, dictat per la presidenta i publicat en el BOIB extraordinari núm 33 de dia 13 de març de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19
 

Suspensió de terminis

16/03/2020

D’acord amb el Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020) s’informa de la suspensió dels terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, el còmput dels quals es reprendrà en el moment en que perdi vigència l’esmentat Reial decret.

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020

02/03/2020

En el BOIB núm. 26, de 29 de febrer de 2020, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020 (Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Departament de Turisme i Esports i Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020

18/02/2020

En el BOIB núm. 19, de 13 de febrer de 2020, es va publicar la modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020 (Departament de Presidència i Fundació Mallorca Turisme). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Pla estratègic de subvencions per a l'any 2020

05/02/2020

En el BOIB núm. 14, de 1 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020