NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

01/08/2023

Hem incorporat la informació relativa a l'aprovació del Decret pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 106, de 29 de juliol de 2023).
Es pot consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca

Novetats en matèria d’organització

19/07/2023

S’ha incorporat a la Seu Electrònica la informació corresponent a les mesures organitzatives adoptades pel Ple i per la Presidència.

La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca Organització

Novetats en matèria d’organització

19/07/2023

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

10/07/2023

Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

08/07/2023