NOTICIES. HISTORIAL

Pla estratègic de subvencions per a l'any 2020

05/02/2020

En el BOIB núm. 14, de 1 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 
 

Novetats en matèria de normativa

07/01/2020

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2020 per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles. 
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.
 

Calendari de dies inhàbils de 2020

07/01/2020

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l'any 2020 per al còmput de terminis administratius. El podeu consultar en l'apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2020

30/12/2019

En el BOIB núm. 172, de 24 de desembre de 2019, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2019

27/12/2019

Hem publicat l’oferta d’ocupació pública del Consell de Mallorca, de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i de l’Agència de defensa del territorio de Mallorca per a l'any 2019.
La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació >