NOTICIES. HISTORIAL

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

23/05/2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’han publicat les ofertes d’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de personal laboral de la Residència Miquel Mir, de personal laboral de la Residència Oms / Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru per a l’any 2022, totes derivades del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, de personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Novetats en matèria normativa

18/05/2022

En el BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022 s’ha publicat l’acord d’aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > Organització > Pla de Mesures Antifrau per a la Gestió dels Fons Next Generation UE.

 

Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

01/01/2022

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exerceix les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Els continguts de la Seu electrònica s’han adaptat a aquest traspàs (competències, organització, normativa pròpia, etc.). 
Igualment podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits estan disponibles per a què els faceu de manera telemàtica si sou subjectes obligats o si hi estau interessats.
 

Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

30/12/2021

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exercirà les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits es podran fer a partir de la data indicada. 

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2022

28/12/2021

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2022.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2022