NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

01/02/2021

Hem incorporat la informació relativa a les modificacions del Decret d’organització del Consell de Mallorca i del Decret pel qual es creen les Direccions Insulars i les Secretaries Tècniques en què s’han d’estructurar els departaments (BOIB núm. 12, de 28 de gener de 2021). Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització

Pla estratègic de subvencions per a l’any 2021

26/01/2021

Hem publicat el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2021.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021
 

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2021

30/12/2020

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2021.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2020

28/12/2020

En el BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2020.
La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.
 

Modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020

28/12/2020

En el BOIB núm. 210, de 17 de desembre de 2020, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020.

El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020