NOTICIES. HISTORIAL

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020

26/05/2020

En el BOIB núm. 91, de 23 de maig de 2020, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 > Consell Insular de Mallorca
 

Novetats en matèria de normativa

08/04/2020

Hem incorporat la informació relativa a la modificació de les taxes per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOIB núm. 52, de 4 d’abril de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Novetats en matèria de normativa

30/03/2020

El BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020 publica l’Acord del Consell Executiu, de dia 25 de març de 2020, pel qual s’acorda la delegació d’atribucions del Consell Executiu en la Presidència, que deixa sense efecte el punt 1 del Decret d’adopció de mesures per fer front a les conseqüències que es deriven de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. Podeu consultar ambdues resolucions a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I Organització  

Novetats en matèria de normativa

17/03/2020

El BOIB núm. 36, de 17 de març de 2020 publica el Decret d’adopció de mesures per fer front a les conseqüències que es deriven de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. Podeu consultar el Decret a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I Organització


 

Novetats en matèria de normativa

16/03/2020

Hem incorporat la informació relativa a l’aprovació del Decret d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel corornavirus COVID-19, dictat per la presidenta i publicat en el BOIB extraordinari núm 33 de dia 13 de març de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19