NOTICIES. HISTORIAL

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2023

30/12/2022

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2023.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2023
 

Informació sobre els processos d’estabilització

19/12/2022

En l’apartat destacat de la Seu Electrònica, podeu consultar tota la informació relativa a les diferents convocatòries fetes en el marc del procés d’estabilització que du a terme el Consell de Mallorca (CIM i ADT), l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, així com també la informació sobre els processos relatius a les convocatòries de les entitats locals que han subscrit el conveni d’encàrrec de gestió corresponent.

Informació sobre els processos d’estabilització

14/11/2022

En l’apartat destacat de la Seu Electrònica, podeu consultar tota la informació relativa a les diferents convocatòries fetes en el marc del procés d’estabilització que du a terme el Consell de Mallorca (CIM i ADT) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Al seu moment, s’hi incorporarà també la informació sobre els processos relatius a les convocatòries de les entitats locals que han subscrit el conveni d’encàrrec de gestió corresponent.
 

Nou Perfil de Contractant

04/07/2022

El Consell de Mallorca ha dissenyat de bell nou l’apartat de la Seu Electrònica «Perfil de Contractant», com a espai que recopila tota la informació en matèria de contractació del Consell i dels organismes autònoms que en depenen.
A través d’aquest espai podeu, entre d’altres coses:

- Accedir als models de documents necessaris per presentar ofertes de contractes menors. 
- Consultar les ofertes de contractes menors que es publiquen en el tauler d’anuncis de cada entitat.
- Accedir a les licitacions dels òrgans de contractació del Consell i dels organismes autònoms que es publiquen a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

El podeu consultar en l’apartat Tramits i serveis > Perfil de Contractant.
 

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

23/05/2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i les acumulades de 2017 i de 2019.
Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.