Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat
Oferta pública de places vacants de tècnic-a d'administració general (TAG) del Consell Insular de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
Oferta pública de places vacants d'administratiu d'administració general del Consell Insular de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
Oferta pública de places vacants d'auxiliar d'administració general del Consell Insular de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)
Subvencions en espècie a favor dels ajuntaments de Mallorca de població inferior a 20.000 habitants
Ajuts per a la dinamització sociocultural (suport a esdeveniments de gran repercussió)
Convocatòria per la constitució d'una borsa de treball de l'especialitat de tècnic/tècnica superior psicologia de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Constitució d'una borsa pel procediment extraordinari i específic de la categoria de tècnic-a de protocol mitjançant concurs de mèrits
Pla Insular d'Esports de Mallorca 2024-2027
Cursets de natació d'estiu al Poliesportiu Sant Ferran
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

02/01/2024 Calendari de dies inhàbils de 2024

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 per al còmput de terminis administratius.
El podeu consultar en l’apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

Veure històric