Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Inscripció a la jornada «Les orquídies de la Ruta de Pedra en Sec i de la serra de Tramuntana»
Sol·licitud d'un poalet per als residus orgànics
Presentació de candidatures als Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2018
Selecció d'una empresa per a la recollida selectiva de l'oli domèstic usat dels refugis de la serra de Tramuntana
Inscripció a les sortides de senderisme en família d'octubre a desembre del programa «Esport per a tothom»
Inscripció al curs de redacció en català per als professionals dels mitjans de comunicació
Permís de caça amb reclam i bagues
Permís de caça a coll
Carta d'artesà
Cèdula d'habitabilitat
Inspecció tècnica periòdica de vehicles
JSP Page

9-11-2018 Novetats en matèria de normativa

El BOIB núm. 140, de 8 de novembre de 2018 publica l’acord del Ple de dia 14 de juny de 2018, pel qual crea el Consell Assessor de la Ruta de Pedra en Sec i aprova el seu Reglament d’organització i funcionament, que ha entrat en vigor dia 9 de novembre de 2018. Podeu consultar el Reglament en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > XI. Medi Ambient

Veure històric