Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Renovació automàtica dels títols de família nombrosa que caduquen durant l'estat d'alarma
Sol·licitud de renda mínima d'inserció durant la vigència de l'estat d'alarma
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de participació ciutadana del Consell de Mallorca
Informació pública després de l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d'inspecció tècnica de vehicles
Subvencions per promoure la igualtat i el foment d'accions per fer efectiu el dret de no-discriminació de les persones LGTBI
Subvencions per desenvolupar les activitats dels clubs esportius
Subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana i suport a l'acció voluntària
Subvencions per a activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Presentació del document d'acreditació de la titularitat del compte bancari per a pagaments
Ajudes de minimis per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Informació pública després de l'aprovació provisional de l'Ordenança ordinària reguladora de la prestació patrimonial del servei de transferència i gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca
JSP Page

30/03/2020 Novetats en matèria de normativa

El BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020 publica l’Acord del Consell Executiu, de dia 25 de març de 2020, pel qual s’acorda la delegació d’atribucions del Consell Executiu en la Presidència, que deixa sense efecte el punt 1 del Decret d’adopció de mesures per fer front a les conseqüències que es deriven de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19. Podeu consultar ambdues resolucions a l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I Organització  

Veure històric