Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Pla Especial per a Despeses Corrents per als Ajuntaments
VII Premis d'Artesania de Mallorca
Modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
XI Congrés Internacional de Molinologia
Ajuts per adquirir terrenys on s'ubiquin jaciments arqueòlogics
Subvencions per promoure la igualtat
Modificación del Reglamento Orgánico del Consejo Insular de Mallorca
Inscripció a la II Jornada d'Educació Emocional i Esport del Pla d'Assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca
Subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana
Inscripció a les XXX Jornades de l'Esport Base: Cardioprotecció en l'Esport
Llicències de caça i de pesca fluvial
Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
JSP Page

12-04-2018 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 43, de 7 d'abril de 2018). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Veure històric