Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l'economia local
Subvencions per fomentar la competitivitat de l'artesania
Subvencions per inversions de millora de la competitivitat de l'artesania
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Subvencions per a la dinamització sociocultural i per donar suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
Ajuts a la premsa impresa o digital en llengua catalana
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels ajuntaments
Presentació de propostes per als II Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social
JSP Page

21-05-2019 Novetats en matèria d’organització. Organigrama

Hem publicat una actualització de l’Organigrama del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Organigrama
El BOIB núm. 68, de dia 21 de maig, publica una modificació del Decret d’Organització. Hem adaptat l’apartat corresponent a l’organització del Consell. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca >Organització > Els departaments

Veure històric