Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a inversions per millorar la competitivitat en matèria d'artesania de Mallorca
Convocatòria per la constitució d'una borsa de treball de l'especialitat o categoria tècnic/tècnica superior Metge-Metgessa Geriatre-Geriatra de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Convocatòria per la constitució d'una borsa de treball de l'especialitat o categoria tècnic/tècnica superior metge-metgessa de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria d'arqueologia i/o paleontologia a Mallorca, pluriennal 2024-26
Subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a la promoció i difusió del producte de Mallorca
Premis i Reconeixements del Consell de Mallorca a l'Acció Social 2024
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2024/2025. BDNS 757947
Convocatòria per al proveïment definitiu del lloc de treball de cap del Servei de Famílies, Igualtat i Atenció a les Violències Masclistes del Departament de Presidència
Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat
Subvencions a ajuntaments i entitats locals menors per a la promoció i difusió del producte de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

02/01/2024 Calendari de dies inhàbils de 2024

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 per al còmput de terminis administratius.
El podeu consultar en l’apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

Veure històric