Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per donar suport a esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural
Subvencions per a esdeveniments de gran repercussió turística i de promoció de l'economia local
Premis Mallorca de Creació Literària
VI Premis d'Artesania de Mallorca
Valoració per a ingrés residencial de gent gran
Títol de família nombrosa
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

15-06-2017 Novetats en matèria d'organització

Hem incorporat informació sobre l'estructura nova dels departaments del Consell Insular de Mallorca La podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Els departaments.

Veure històric