Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Constitució d'una borsa pel procediment extraordinari i específic de la categoria d'operador de comunicacions, mitjançant prova selectiva
Subvencions per dur a terme projectes de participació ciutadana i de voluntariat
Convocatòria per al proveïment definitiu del lloc de treball de lletrat/ada de l'Agència de Defensa del Territori
Convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria d'arqueologia i/o paleontologia a Mallorca, pluriennal 2024-26
Premis Mallorca de Creació Literària
Premis Mallorca de poesia i assaig en castellà
Premis Mallorca de Fotografia Contemporània
Programa d'atenció a persones grans en risc de desprotecció
Valoració per a l'ingrés residencial de persones grans
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

02/01/2024 Calendari de dies inhàbils de 2024

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 per al còmput de terminis administratius.
El podeu consultar en l’apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

Veure històric