JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Pla especial d'ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics
Convocatòria de subvencions 2016 per a projectes d'activitats culturals amb motiu del VII centenari de la mort del Beat Ramon Llull
Convocatòria de subvencions 2016 per a l'organització i digitalització d'arxius de les entitats d'Administració local i dels organismes públics que en depenen
Convocatòria de subvencions 2016 per donar suport a activitats de promoció del comerç i del producte local de Mallorca i a l'organització d'esdeveniments d'interès turístic
Convocatòria del Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) 2016
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viaria del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

7-10-2016 calendari de dies inhàbils

El dia 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la nova Llei de procediment administratiu, en què estableix que els dissabtes no són dies hàbils a efectes de còmput i de presentació de documents. L'horari de totes les oficines de registre és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El calendari de dies inhàbils, el podeu consultar en l'apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents