Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat associada a la salut mental
Inscripció a les activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Concertació del suport al servei d'acolliment familiar permanent amb família pròpia, amb família externa (NIU), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu (Programa B-1)
Concertació del servei d'intervenció familiar de treball del vincle parental (Programa B-2)
Concertació del servei d'intervenció familiar en el domicili (Programa B-4)
Reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19
Modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca per a l'exercici 2021
Informació pública relativa a l'aprovació inicial del Reglament general que desenvolupa la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca
Ajudes per a entitats de suport als serveis socials d'atenció primària i a persones en situació d'exclusió social amb problemes de salut
Reobertura del tràmit de sol·licitud de Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
JSP Page

26/11/2020 Convocatòria extraordinària de Ple

S’ha convocat una sessió extraordinària del Ple del Consell Insular de Mallorca.
La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Ple 
 

Veure històric