JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Convocatòria de la comissió de serveis de cap de Servei de Gestió i Execució de la Direcció Insular de Residus
Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions
Convocatòria de proves selectives per al proveïment d'11 places de bomber/a conductor/a
Convocatòria per constituir dues borses de treball de tècnic superior economista
Convocatòria per constituir dues borses de treball d'enginyer de camins, canals i ports
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viaria del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

29-12-2016 Pressupost 2017

Hem incorporat la informació relativa al pressupost per a l'any 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents