Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per a activitats de suport a la funció tutelar de persones amb discapacitat
Subvencions per restaurar els molins de vent d'extracció d'aigua del Pla de Sant Jordi
Jornada formativa «Esport i Dona» de l'Observatori Esportiu de Mallorca
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de pràctic topogràfic / pràctica topogràfica
Aprovació dels Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca
Activitats de condicionament físic al Poliesportiu de Sant Ferran
Jornades familiars temàtiques
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inspecció tècnica de vehicles
Modificació del Reglament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
JSP Page

6-11-2017 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a les tarifes que han de vigir l'any 2018 per als serveis d'inspecció tècnica de vehicles fets per l'entitat concessionària. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Veure històric