Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial
Modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
Dies Europeus de l'Artesania
Reserva de les instal·lacions esportives del Poliesportiu de Sant Ferran per a l'estiu
Ajudes de minimis per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de la Biblioteca de Cultura Artesana
Al·legacions a l'acord d'aprovació inicial del Pla Especial 2018 per a Despeses Corrents per als Ajuntaments de menys de 10.000 Habitants
Subvencions per retirar residus de construcció i demolició no perillosos de punts d'abocament incontrolat
Fira del Llibre Antic i d'Ocasió de Mallorca
Subvencions per organitzar els fons i les col·leccions documentals dels arxius
Ajudes de minimis al fons d'arts escèniques
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació i per al manteniment dels serveis d'emergència del Servei de Bombers
JSP Page

15-03-2018 Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

Dia 14 de març de 2018 ha pres possessió el nou secretari tècnic del Departament de Modernització i Funció Pública, el Sr. Joan Cifre Martínez.

Veure històric