JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Pla especial d'ajudes 2016-2017 a les corporacions locals de Mallorca per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics
Convocatòria de subvencions 2016 per a projectes d'activitats culturals amb motiu del VII centenari de la mort del Beat Ramon Llull
Convocatòria de subvencions 2016 per a l'organització i digitalització d'arxius de les entitats d'Administració local i dels organismes públics que en depenen
Convocatòria de subvencions 2016 per donar suport a activitats de promoció del comerç i del producte local de Mallorca i a l'organització d'esdeveniments d'interès turístic
Convocatòria del Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) 2016
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viaria del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

23-09-2016 Novetats en matèria d'organització, nomenaments d'alts càrrecs

A conseqüència de la presa de possessió dels alts càrrecs: director insular d'Infraestructures i Mobilitat, director insular de Modernització i Innovació i directora insular d'Inclusió Social, s'ha actualitzat l'organigrama del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l'apartat Consell de Malorca > Organització > Els Departaments.

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents