Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Participació en el concurs fotogràfic del projecte CHERISH sobre el patrimoni cultural de les comunitats pesqueres de Mallorca
Sol·licitud per optar als Premis Mallorca de Creació Literària en les modalitats de narrativa, poesia i assaig
Presentació de projectes per optar al Premi Mallorca de Fotografia Contemporània
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels municipis
Subvencions per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca
Sol·licitud per impartir formació LGTBI al personal dels ajuntaments
Inscripció a la cursa de Valldemossa del 28 de setembre del VI Circuit de curses infantils serra de Tramuntana
Subvencions per a accions incloses en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions per reparar o restituir els danys en les infraestructures municipals per les inundacions al Nord de Mallorca
Sol·licitud de les activitats formatives del programa «Genèrica, escola per la igualtat» per a ajuntaments
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
JSP Page

20-09-2019 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

En el BOIB núm. 126, de 14 de setembre de 2019, es va publicar les modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Fundació Mallorca Turisme). El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Veure històric