Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Renovació automàtica dels títols de família nombrosa que caduquen durant l'estat d'alarma
Sol·licitud de renda mínima d'inserció durant la vigència de l'estat d'alarma
Sol·licitud de continuïtat de la reserva de les instal·lacions esportives del Poliesportiu de Sant Ferran per a l'estiu
Inscripció als cursos i a les jornades del programa d'accions formatives per al personal dels municipis
Subvencions per promoure la igualtat i el foment d'accions per fer efectiu el dret de no-discriminació de les persones LGTBI
Subvencions per desenvolupar les activitats dels clubs esportius
Subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana i suport a l'acció voluntària
Subvencions per a activitats en matèria de joventut i per al manteniment de les entitats juvenils
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Ajudes de minimis per a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Informació pública després de l'aprovació provisional de l'Ordenança ordinària reguladora de la prestació patrimonial del servei de transferència i gestió dels residus sòlids urbans de Mallorca
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
JSP Page

08/04/2020 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a la modificació de les taxes per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOIB núm. 52, de 4 d’abril de 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Veure històric