Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Inscripció a la primera jornada «Diada de professionals de joventut» del 15 de febrer de 2020
Inscripcions a la prova avaluadora del 21 de febrer de 2020 per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Segona convocatòria de la comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei Jurídicoadministratiu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Comissió de serveis per cobrir el lloc de director/directora de la residència La Bonanova
Participació en el concurs de dibuix Pintam els valors de l'esport! per a l'alumnat dels centres educatius participants en el programa «Suma't a l'esport amb l'elit»
Inscripció a les visites guiades a l'exposició temporal «100 anys de glamur» del Museu de Mallorca
Inscripció a les lligues escolars i a les diades esportives del programa «Jocs esportius escolars»
Inscripció als cursos i a les jornades del programa d'accions formatives per al personal dels municipis
Comissió de serveis per cobrir el lloc de tècnic/tècnica de bombers de la Direcció Insular d'Emergències
Comissió de serveis per cobrir el lloc d'encarregat tècnic/encarregada tècnica de control d'obres de la Direcció Insular d'Infraestructures
Comissió de serveis per cobrir el lloc de feina d'administrador/administradora de serveis de la Direcció Insular de Serveis Generals
JSP Page

07/01/2020 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2020 per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles. 
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.
 

Veure històric