Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Inscripció al II Col·loqui Jugam amb l'Elit. «Aprendre dels campions» del Pla d'Assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca
VII Premis d'Artesania de Mallorca
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
XI Congrés Internacional de Molinologia
Subvencions per fomentar la promoció sociocultural i l'associacionisme
Consulta pública prèvia a la modificació de la Cartera de serveis socials i dels serveis a menors i famílies de Mallorca
Modificació del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca
Subvencions per fomentar la competitivitat de l'artesania
Inscripció als tallers de rap en català per a joves
Ajudes de minimis al fons per donar suport als espais de creació artística contemporània i a les sales alternatives d'exhibició
Informació pública després de l'aprovació inicial del Reglament de desplegament de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
Aportacions econòmiques als ajuntaments i entitats locals menors de 12.000 a 20.000 habitants per instal·lar i/o adequar hidrants per a emergències
JSP Page

11-05-2018 Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018

En el BOIB núm. 58, de 10 de maig de 2018, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2018 (Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2018 > Consell Insular de Mallorca

Veure històric