Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2021/2022. BDNS 589790
Ajudes econòmiques individuals per a la gent gran
Subvencions per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat associada a la salut mental
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Informes jurídics per a les entitats locals
Cèdula d'habitabilitat
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

27/07/2021 Novetats en matèria de normativa i d’organització

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d’organització que modifica parcialment les atribucions dels departaments de Presidència i de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (BOIB núm. 99, de 24 de juliol de 2020).
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM

Veure històric