Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Sol·licitud per acollirse-se al Programa de cooperació tècnica en la redacció d'instruments de planejament urbanístic
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de delineant d'inspecció urbanística
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes de tractament del servei públic insular per a la gestió de residus urbans de Mallorca
Inscripció als tallers i a les activitats esportives del programa «Suma't» 2018/19 per a centres escolars
Subvencions 2019 per a actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica dels municipis i per adquirir vehicles 100 % elèctrics
Permís de caça amb reclam i bagues
Permís de caça a coll
Inscripció a les activitats de condicionament físic del Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció a les activitats del programa d'educació ambiental 2018/19 per a centres escolars
Presentació de candidatures als Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Inscripció al tallers de rap en català per a joves de Manacor i de Llucmajor
JSP Page