Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajudes per a inversions en els serveis i/o centres de protecció de menors i d'inclusió social
Ajuts de minimis per fomentar l'ús de la llengua catalana a empreses i a entitats sense ànim de lucre
Informació pública després de l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions
Ajuts per fer intervencions arqueològiques i/o paleontològiques
Inscripció al curs en línia de gestió esportiva
Ajudes per al suport dels serveis socials d'atenció primària i el suport de persones en situació d'exclusió social amb problemes de salut
Inscripció als cursets de natació d'estiu del Poliesportiu de Sant Ferran
Activitats físiques i esportives del programa «Activitats d'estiu» per a ajuntaments i entitats
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Primer concert social del servei d'atenció integral i de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat auditiva
Inscripció als cursos de tècnica vocal i redacció en català per als professionals dels mitjans de comunicació
Subvencions per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles
JSP Page

17-07-2018 Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

Dia 17 de juliol de 2018 ha pres possessió la nova secretària tècnica del Departament de Medi Ambient, la Sra. Verónica Arteta Arrúe.

Veure històric