JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Convocatòria de subvencions 2016 per equipar els arxius, biblioteques i museus de les entitats d'administració local de Mallorca
Convocatòria V edició dels Premis d'Artesania 2016
Convocatòria de subvencions en espècie a entitats sense ànim de lucre de Mallorca per a l'organització d'esdeveniments esportius (servei d'ambulàncies i subministrament de trofeus) 2016
Convocatòria d'ajuts genèrics de minimis de l'any 2016 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana
Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viaria del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

18-03-2016 Novetats en matèria d'organització

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d'organització en el qual s'estableixen les atribucions noves dels departaments d'Economia i Hisenda i de Modernització i Funció Pública.
El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l'organització del CIM

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents