Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts al fons de cooperació cultural universitària
Ajuts per realitzar inversions destinades a la digitalització de l'activitat esportiva
Subvencions per al foment de l'associacionisme dins el col·lectiu de la gent gran
Ajuts per al desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca
Ajuts per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques
Subvencions en espècie per a promocionar el vi de Mallorca en la fira ProWein 2024
Ajuts pel desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus
Ajuts per a les activitats artístiques de les galeries d'art
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

02/01/2024 Calendari de dies inhàbils de 2024

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2024 per al còmput de terminis administratius.
El podeu consultar en l’apartat Utilitats > Calendari de dies inhàbils.

Veure històric