CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama
Descarrega organigrama en pdf

Els organismes autònoms dependents

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA