Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

Informació relativa al personal de la corporació

Consell de Mallorca

 • Relació de llocs de treball
 • Catàleg de funcions
 • Taules retributives de personal funcionari
 • Taules retributives de personal laboral general
 • Taules retributives de personal laboral de contractes SOIB-CCLL
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Personal eventual
 • Oferta d'ocupació 2024 derivada de la taxa de reposició d'efectius ordinaria
 • Oferta d'ocupació 2021
 • Oferta d'ocupació 2022 i acumulades de 2017 i 2019
 • Oferta d'ocupació 2022 derivada de la taxa de reposició d'efectius ordinaria
 • Oferta d'ocupació 2024 derivada de la taxa de reposició d'efectius ordinaria

Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • Relació de llocs de treball
 • Catàleg de funcions
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Oferta d'ocupació 2022
 • Oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Miquel Mir
 • Oferta d'ocupació pública 2022 de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels centres de dia Can Clar i Son Bru
 • Oferta d’Ocupació Pública derivada de la taxa de reposició d’efectius ordinària i de la taxa específica de l’article 20 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2023
 • Instrucció 1/2021 d'establiment dels criteris generals per a l'ocupació temporal de llocs de feina de l'IMAS per mitjà de comissions de serveis

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

 • Plantilla
 • Oferta d'ocupació 2022

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

 • Relació llocs treball
 • Plantilla
 • Compatibilitats
 • Oferta d'ocupació 2017
 • Oferta d'ocupació 2019
 • Oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Agència de Defensa del Territori per a l'any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019