NOTICIES. HISTORIAL

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

15/04/2019

En el BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Departament d’Economia i Hisenda). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019

14/02/2019

En el BOIB núm. 19, de 12 de febrer, es va publicar el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca, de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana, per a l’any 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019

Novetats en matèria de normativa

14/02/2019

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2019 per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Assumpció de competències noves

07/02/2019

El Consell Insular de Mallorca assumeix amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les competències en relació al Museu de Mallorca. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Competències

Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

14/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.