NOTICIES. HISTORIAL

Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l'any 2019

28/12/2018

En el BOIB núm. 160, de 22 de novembre de 2018, es publica l’aprovació definitiva del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària > Pressupost 2019.

Assumpció de competències noves

27/12/2018

El Consell Insular de Mallorca assumeix amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les competències en matèria de polítiques de gènere, dona i polítiques LGTBI. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Competències

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

10/12/2018

Dia 10 de desembre de 2018 ha pres possessió el nou director insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades, el Sr. Rafael Aulet Galmés.

Novetats en matèria d’organització. Nomenaments d’alts càrrecs

10/12/2018

Dia 10 de desembre de 2018 ha pres possessió la nova directora insular d’Atenció a la Dependència la Sra. Natalia Troya Isern.

Publicació de l'oferta d'ocupació pública 2018

04/12/2018

Hem publicat l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2018. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.