NOTICIES. HISTORIAL

Modificació dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

23/09/2016

En el BOIB núm. 114, de 8 de setembre de 2016, es va publicar l'Acord del Ple, de dia 8 d'octubre de 2015, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Per a més informació, podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > organització > Institut Mallorquí d'afers socials > normes per les quals es regeix > Estatuts de l'IMAS.

Modificació de la periodicitat de les reunions ordinàries del Consell Executiu

23/09/2016

El 27 de juliol el Consell Executiu va acordar modificar la periodicitat de les sessions ordinàries del Consell. Per a més informació, podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Consell Executiu > Periodicitat de les sessions

Novetats en matèria d'organització

18/03/2016

Hem incorporat la informació relativa a la modificació del Decret d'organització en el qual s'estableixen les atribucions noves dels departaments d'Economia i Hisenda i de Modernització i Funció Pública.
El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l'organització del CIM

Novetats en matèria d'organització

18/03/2016

Dia 18 de març de 2016 ha pres possessió la nova directora insular d'Atenció a la Dependència, Regina Moll Kammerich.

Novetats en matèria d'organització

08/03/2016

Hem incorporat la informació relativa a la presa de possessió dels nous secretaris tècnics de Cultura Patrimoni i Esports i de Territori i Infraestructures, així com del nou director insular de Funció Pública.