NOTICIES. HISTORIAL

Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019

20/09/2019

En el BOIB núm. 126, de 14 de setembre de 2019, es va publicar les modificacions del Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2019 (Fundació Mallorca Turisme). El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2019 > Consell Insular de Mallorca

Adaptació de l’execució del pressupost

22/08/2019

S’ha incorporat en la Seu electrònica el Decret pel qual s’adapta l’execució pressupostària del Consell de Mallorca al Decret d’organització del 16 de juliol de 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària

Novetats en matèria d’organització

24/07/2019

S’ha incorporat a la Seu Electrònica la informació corresponent a les mesures organitzatives adoptades pel Ple i per la Presidència. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització

Novetats en matèria d’organització

19/07/2019

La presidenta del Consell ha dictat els decrets en matèria d'organització relatius a la creació dels departaments, les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s’ha d’estructurar el govern de la institució. Aquesta informació ja la podeu consultar a la Seu electrònica.

Novetats en matèria de normativa

19/07/2019

Hem incorporat la informació relativa a l’aprovació del Decret d’organització (BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019). El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > I. Organització > Decret de la presidència pel qual es determina l’organització del CIM.