JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Convocatòria d'exàmens 2017 per obtenir l'acreditació professional de personal d'admissió i control d'ambient intern
Convocatòria de la comissió de serveis del lloc de cap de secció de la Xarxa d'Arxius de la Direcció Insular de Cultura
Convocatòria per constituir dues borses de treball de tècnic superior economista
Convocatòria de proves selectives per al proveïment d'11 places de bomber/a conductor/a
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viària del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

20-02-2017 Modificació dels Estatuts d'Agència de Defensa del Territori de Mallorca

En el BOIB núm. 9, de 21 de gener de 2017, es va publicar la modificació dels Estatuts de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca. Hem actualitzat tota la informació de l'Agència afectada per aquesta modificació. Per a més informació, podeu consultar l'apartat CIM > Organització > Agència de Defensa del Territori de Mallorca.

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents