Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per donar suport als serveis municipals d'informació turística
Aportacions econòmiques als ajuntaments per instal·lar i/o adequar hidrants per a emergències
Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Selecció de projectes expositius per a les sales d'exposició del Consell Insular de Mallorca
Subvencions en espècie d'ambulàncies i de trofeus per als esdeveniments esportius
Títol de família nombrosa
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

15-06-2017 Novetats en matèria d'organització

Hem incorporat informació sobre l'estructura nova dels departaments del Consell Insular de Mallorca La podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Els departaments.

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents