Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Pla especial d'ajudes per a obres i serveis de competència municipal
Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Declaració d'interès general
Declaració de bé d'interès cultural
Dipòsit legal
Títol de família nombrosa
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

15-06-2017 Novetats en matèria d'organització

Hem incorporat informació sobre l'estructura nova dels departaments del Consell Insular de Mallorca La podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Organització > Òrgans > Els departaments.

Veure històric