JSP Page

TRÀMITS DESTACATS

Convocatòria de la comissió de serveis del lloc de cap de secció de la Xarxa d'Arxius de la Direcció Insular de Cultura
Convocatòria de la comissió de serveis de cap de Servei de Gestió i Execució de la Direcció Insular de Residus
Aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions
Convocatòria de proves selectives per al proveïment d'11 places de bomber/a conductor/a
Convocatòria per constituir dues borses de treball de tècnic superior economista
Cèdula d'habitabilitat d'edificis residencials, habitatges i locals
Autorització per dur a terme obres a la xarxa viària del Consell de Mallorca i al seu entorn
Autorització prèvia a la matriculació de vehicles d'importació
Catalogació d'un vehicle com a històric
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca

29-12-2016 Pressupost 2017

Hem incorporat la informació relativa al pressupost per a l'any 2017. El podeu consultar en l'apartat Consell de Mallorca > Informació Pressupostària.

Veure històric

Tauler d'edictes Edictes recents