Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Projecte d'integració paisatgística a l'entorn del torrent Gros
Proves avaluadores per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics
Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones
Reobertura del tràmit de sol·licitud de Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Títol de família monoparental
Cèdula d'habitabilitat
Registre d'entitats de caça major i control de fauna
Registre insular de societats de caça i pesca fluvial
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page

30/12/2020 Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2021

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2021.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2021

Veure històric