Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental
Tràmit d'informació pública d'Aprovació del projecte d' incorporació de varis trams entre la Urbanització de Son Cabaspre i el Refugi de Can Boi (Etapa 3) a la Ruta de Pedra en Sec
Tràmit d'informació pública d'Aprovació del projecte d'incorporació a la Ruta de Pedra en Sec del camí entre el Coll de Sa Gremola i la finca pública de Galatzó
Tràmit d'informació pública d'Aprovació de l'Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei public dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d´ús de l'illa de Mallorca
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

14/11/2022 Informació sobre els processos d’estabilització

En l’apartat destacat de la Seu Electrònica, podeu consultar tota la informació relativa a les diferents convocatòries fetes en el marc del procés d’estabilització que du a terme el Consell de Mallorca (CIM i ADT) i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Al seu moment, s’hi incorporarà també la informació sobre els processos relatius a les convocatòries de les entitats locals que han subscrit el conveni d’encàrrec de gestió corresponent.
 

Veure històric