Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

 

Els grups polítics són:

Grup Socialista

Partit Popular

Més per Mallorca

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

Unides Podem

El Pi - Proposta per les Illes Balears

Vox - Mallorca

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 4.908,64 € mensuals.

Personal adscrit

Bartolomé Bauza Martorell, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Juan Rafael Encinas Bisquerra, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Bartolomé Bennasar Rosselló, secretari segon grup polític 
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Esther Sosa Carrasco, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Adela Herrerias Cànovas, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

María Luisa Martínez Herrera, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 520 / 971 173 720

socialistes@conselldemallorca.net

 

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.893,92 € mensuals.

Personal adscrit

Benito Oliver Bestard, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Catalina Maria Ribas Nicolau, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Ricardo Macho Juan, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Aina Coll Salom, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 601

gruppopular@conselldemallorca.net

 

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

Liniu Siquier Capó

Joan Llodrà Gayà

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.879,20 € mensuals.

Personal adscrit

Miquel Gallardo Esgleas, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Catalina Neus Nicolau Socias, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Jaume Ribas Villanova, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Ivan Cuesta de la Torre, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 519 / 971 173 523

mes@conselldemallorca.net

 

Beatriz Camiña Pinós

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Laura del Amo Ramos, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Coro Aranzazu Soto Loma, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 726

ciudadanos@conselldemallorca.net

 

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

Iván Sevillano Miguel

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Núria Pascual Bosch, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

John Andres Arcos Arcos, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 771

podemmallorca@conselldemallorca.net

 

Francisca Mora Veny

Isabel Febrer Gelabert

Pedro Soler Cladera

  • Pedro Soler Cladera
  • Conseller electe de El Pi-Proposta per les Illes Balears
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 219 731 / 971 219 733
  • elpi@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 26.979,95€


Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Maria Llorach Cartaña, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Francisca Campins Bibiloni, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 731 / 971 219 733

elpi@conselldemallorca.net

 

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox-Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
  • grupvox@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 62.635,34€

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2020
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gaspar Gili Millán

Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540’96 € mensuals.

Personal adscrit

David Gil de Paz, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 31.678,35 €

Julene Valdés Beitia, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 26.208,91 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

grupvox@conselldemallorca.net