Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

 

Els grups polítics són:

Grup Socialista

Partit Popular

Més per Mallorca

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

Unides Podem

El Pi - Proposta per les Illes Balears

Vox - Mallorca

 

Catalina Cladera Crespí

Andreu Alcover Ordinas

Javier de Juan Martín

Silvana González San Martín

Jaume Tortella Cànaves

Lorena Oliver Far

Andreu Serra Martínez

Maria Antònia Garcías Roig

Javier Pascuet de la Riva

Josep Lluís Colom Martínez

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 4.908,64 € mensuals.

Personal adscrit

Bartolomé Bauza Martorell, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Juan Rafael Encinas Bisquerra, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 € €

Bartolomé Bennasar Rosselló, secretari segon grup polític 
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Esther Sosa Carrasco, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €€

Adela Herrerias Cànovas, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Joan Méndez Martínez, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Marc Vich cladera, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 520 / 971 173 720

socialistes@conselldemallorca.net

 

Llorenç Galmés Verger

Antonia Roca Bellinfante

Jeroni Salom Munar

Raquel Sánchez Collados

Mauricio Rovira de Alós

Catalina Cirer Adrover

Pedro Rosselló Cerdá

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.893,92 € mensuals.

Personal adscrit

Catalina Maria Ribas Nicolau, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

María Cristina Sastre Darder, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14  pagues) : 33.606,76 €

Maria Lourdes Roca Calafell, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Aina Coll Salom, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 601

gruppopular@conselldemallorca.net

 

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Guillem Balboa Buika

Catalina Siquier Capó

Joan Llodrà Gayà

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.879,20 € mensuals.

Personal adscrit

Miquel Gallardo Esgleas, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Jaume Ribas Villanova, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Daniel José Bordoy Company, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Maria Magdalena Mateu Gelabert, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 519 / 971 173 523

mes@conselldemallorca.net

 

Oswaldo Cifre Bordoy

Margalida Isabel Roig Catany

Ángel Hoyos Vich

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Coro Aranzazu Soto Loma, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Alberto Vera Atienza, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 726

ciudadanos@conselldemallorca.net

 

Aurora Ribot Lacosta

Magdalena Gelabert Horrach

Iván Sevillano Miguel

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Núria Pascual Bosch, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

John Andres Arcos Arcos, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 771

podemmallorca@conselldemallorca.net

 

Francisca Mora Veny

Isabel Febrer Gelabert

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Maria Gibert Vives, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Bernat Ramis González, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 731

elpi@conselldemallorca.net

 

Pedro Bestard Martínez

María Cristina Macías Jaume

Antonio Gaspar Gili Millán

Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540’96 € mensuals.

Personal adscrit

David Gil de Paz, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Julene Valdés Beitia, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 767

grupvox@conselldemallorca.net