Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

 

Els grups polítics són:

Partit Popular

Grup Socialista al Consell de Mallorca

Vox Mallorca

Més per Mallorca

El Pi-Proposta per les Illes

 

Llorenç Sebastià Galmés Verger

  • Llorenç Sebastià Galmés Verger
  • Conseller electe del Partit Popular
   President del Consell de Mallorca
   President de la Comissió de Govern
   President de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 73.501,80 €Antònia Roca Bellinfante

  • Antònia Roca Bellinfante
  • Consellera electa del Partit Popular
   Consellera executiva de Cultura i Patrimoni
   Vicepresidenta primera
   Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 69.883,84 €María Nuria Riera Martos

  • María Nuria Riera Martos
  • Consellera electa i portaveu titular del Partit Popular
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vicepresidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Presidenta suplent de la Junta de Portaveus
   Vicepresidenta de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Parcial al 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.836,20 €Guillermo Sánchez Cifre

  • Guillermo Sánchez Cifre
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu de Benestar Social
   President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   President del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Margarita Serra Cabanellas

  • Margarita Serra Cabanellas
  • Consellera electa del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.622,36 €Rafael Ángel Bosch Sans

  • Rafael Ángel Bosch Sans
  • Conseller electe del Partit Popular
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €María del Pilar Bonet Escalera

  • María del Pilar Bonet Escalera
  • Consellera electa del Partit Popular
   Consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Antonio Francisco Fuster Zanoguera

  • Antonio Francisco Fuster Zanoguera
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu de Presidència
   President titular de la Junta de Portaveus
   President de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Raquel Sánchez Collados

  • Raquel Sánchez Collados
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vicepresidenta de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1.537,46 €Bernat Vallori Mairata

  • Bernat Vallori Mairata
  • Conseller electe i portaveu suplent del Partit Popular
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €María Magdalena García Gual

  • María Magdalena García Gual
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vicepresidenta del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 61.582,50 €Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 5.923,36€ mensuals.

Personal adscrit

Catalina Maria Ribas Nicolau, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Julian Mir Tugores, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 € 

Bernat Ramis González, secretari segon grup polític 
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Maria Magdalena García Perelló, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

José María Amengual Muñoz, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carmen Baeza Porcell, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Melani Osuna Martín, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

María Inmaculada Payeras Balle, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 601

gruppopular@conselldemallorca.net

 

Catalina Cladera Crespí

  • Catalina Cladera Crespí
  • Consellera electa i portaveu titular del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Javier de Juan Martín

  • Javier de Juan Martín
  • Conseller electe i portaveu suplent del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Juana María Adrover Moyano

  • Juana María Adrover Moyano
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Joan Ferrer Ripoll

  • Joan Ferrer Ripoll
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Sofía Alonso Bigler

  • Sofía Alonso Bigler
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Andrés Serra Martínez

  • Andrés Serra Martínez
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.622,36 €Beatriz Gamundí Molinas

  • Beatriz Gamundí Molinas
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Gabriel Alomar Garau

  • Gabriel Alomar Garau
  • Conseller electe del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1.537,46 €Maria Antònia Truyols Martí

  • Maria Antònia Truyols Martí
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1537,46 €Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 4.570,40€ mensuals.

Personal adscrit

Xesca Carrera Fiol, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Albert Travesset Campanyà, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14  pagues) : 33.606,76 €

Bartolomé Bauzá Martorell, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Joan Méndez Martínez, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Marc Vich Cladera, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Juan Rafael Encinas Bisquerra, secretari segon grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 520 / 971 173 720

socialistes@conselldemallorca.net

 

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe de Vox Mallorca
   Conseller executiu de Medi Ambient, Medi Rural i Esports
   Vicepresident segon
   Vicepresident de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vicepresident de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 69.883,84 €María Paz Pérez Barceló

  • María Paz Pérez Barceló
  • Consellera electa de Vox Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Antonio Gaspar Gili Millán

  • Antonio Gaspar Gili Millán
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial del 75%
   Retribució bruta anual (14 pagues): 49.836,20€Montserrat Amat Ortega

  • Montserrat Amat Ortega
  • Consellera electa de Vox Mallorca
  • Règim de dedicació: Dietes
   Retribució bruta anual (14 pagues): 1.537,46 €David Gil de Paz

  • David Gil de Paz
  • Conseller electe i portaveu suplent de Vox Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.217,44€ mensuals.

Personal adscrit

Maria Vidal Bennassar, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Cristóbal Muñoz Cuenca, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Maria Àngels Cladera Bennassar, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 767

grupvox@conselldemallorca.net

 

Jaume Alzamora Riera

  • Jaume Alzamora Riera
  • Conseller electe i portaveu titular de Més per Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Comissió de Transparència
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Catalina Inés Perelló Carbonell

  • Catalina Inés Perelló Carbonell
  • Consellera electa i portaveu suplent de Més per Mallorca
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Joan Llodrà Gayà

  • Joan Llodrà Gayà
  • Conseller electe de Més per Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Parcial
   Retribució bruta anual (14 pagues): 28.622,36 €Rosa Cursach Salas

  • Rosa Cursach Salas
  • Consellera electa de Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.879,02€ mensuals.

Personal adscrit

David Josep Gilabert Lahosa, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Marta Català Jordà, secretària grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

María Romero Matas, secretària segona grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 27.804,38 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 173 519/ 971 173 523

mes@conselldemallorca.net

 

Antoni Salas Roca

  • Antoni Salas Roca
  • Conseller electe i portaveu titular de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre titular de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.448,27 €Magdalena Vives Fernández

  • Magdalena Vives Fernández
  • Consellera electa i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.244,69 €Assignacions

L’assignació que li correspon com a grup és de 1.526’24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338’24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.202,72€ mensuals.

Personal adscrit

Bartomeu Gili Nadal, secretari grup polític
Retribució bruta anual (14 pagues): 33.606,76 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma

971 219 731

elpi@conselldemallorca.net