Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Contractació menor
Ajuts de minimis per promoure inversions a les botigues gestionades per les entitats de l'economia social
Modificació de l'Ordenança d'Administració electrònica
Modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de selecció de personal en l'àmbit del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms
Concurs per proveir llocs de treball de personal funcionari de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Segona edició dels Premis a Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional
Ajuts per a activitats culturals d'associacions
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca
Premis Mallorca de Creació Literària
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/05/2022 Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2022

En el BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i les acumulades de 2017 i de 2019.
Les podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.

Veure històric