Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Reglament de la Comissió Interdepartamental de Política Lingüística
Ajuts per al desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus
Ajuts per a associacions per edició de llibres, fonogrames i audiovisuals
Ajuts per finançar projectes d'animació sociocultural
Reserva de les instal·lacions del Poliesportiu de Sant Ferran per a la temporada escolar
Ajuts per al foment de la compra de productes de Mallorca
Ajudes per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels museus i col·leccions museogràfiques
Subvencions per sales d'exhibició cultural privades
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el model econòmic i social liderats per dones
Subvencions per a activitats culturals de les entitats sense ànim de lucre de Mallorca
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page

12/04/2021 Publicació de l’oferta d'ocupació pública 2021

En el BOIB núm. 48, de 10 d’abril de 2021, s’ha publicat l’oferta d’ocupació pública d’ocupació del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2021. La podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.
 

Veure històric


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca


 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca