Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per accions dirigides a la joventut
Inscripció als cursos i jornades del pla d'accions formatives per al personal dels municipis
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica de grau superior en selecció de personal
Inscripció a les Jornades Esportives Familiars d'octubre a l'Hotel Iberostar Club Cala Barca
Llicències de caça i de pesca fluvial
JSP Page

6-07-2019 Sessió constitutiva del Consell Insular de Mallorca

Dia 6 de juliol, s’ha constituït el Ple del Consell Insular de Mallorca i se n’ha elegit la presidenta Catalina Cladera Crespí.

Veure històric