Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuda econòmica de 200 euros a les persones de Mallorca per pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo per a les famílies)
Ajuts per a les arts escèniques
Ajudes econòmiques a persones joves emancipades de Mallorca (Bo emancipació jove)
Ajuts per realitzar activitats esportives federades
Aprovació modificació dels estatuts de l'Associació Internacional " Xarxa Europea de la Pedra en Sec (REPS)"
Subvencions per a inversions per millorar la competitivitat en matèria d'artesania de Mallorca
Subvencions per dur a terme accions de foment en matèria d'informació turística
Aprovació del Projecte d'incorporació a la Ruta de Pedra en Sec de dos trams de l'etapa 1 entre el Pas Vermell i La Trapa
Ajuts per a les activitats culturals de les associacions
Ajuts pel desenvolupament de festivals de música a Mallorca de les associacions
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

30/12/2022 Aprovació del Pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2023

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2023.
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2023
 

Veure històric