Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions al fons del Catàleg d'Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) 2021/2022. BDNS 589790
Ajudes econòmiques individuals per a la gent gran
Subvencions per a projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia de les persones amb discapacitat associada a la salut mental
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Informes jurídics per a les entitats locals
Cèdula d'habitabilitat
Títol de família nombrosa
Títol de família monoparental
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/07/2021 Actualització de la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca

S’ha fet una actualització de la Seu Electrònica, que inclou un redisseny de la capçalera de la portada, incorporant-hi accessos destacats als tràmits i procediments classificats segons la naturalesa del públic al qual van destinats. S’ha modificat l’accés al «Cercador de tràmits i serveis», que permet fer una pre-cerca des de la mateixa portada. També s’ha millorat el comportament i rendiment d’aquest cercador, que ofereix els resultats a mesura que es va completant el text en el camp de cerca.

Veure històric