Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Inscripció a la I Jornada d'Alimentació Conscient del Pla d'Assessorament de l'Observatori Esportiu de Mallorca
XI Congrés Internacional de Molinologia
Aprovació del Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran
Inscripció a les Jornades Municipis i Educació del Consell Escolar de Mallorca
Informació pública prèvia a la modificació del Reglament de cooperació municipal
Informació pública prèvia a la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres públiques a les carreteres de Mallorca
Subvencions per desenvolupar l'activitat esportiva dels clubs esportius de Mallorca
Subvencions en espècie d'ambulàncies i de trofeus per als esdeveniments esportius
Inscripció a les Jornades d'Aventura Familiars
Proposta de candidatures a les medalles d'honor i distincions del Consell de Mallorca
Declaració de bé d'interès cultural
Dipòsit legal
JSP Page

8-02-2018 Novetats en matèria d’organització. Nomenament

Dia 08 de febrer de 2018, ha pres possessió el conseller electe del Grup polític Més per Mallorca, el Sr. Pere Fuster Nadal.

Veure històric