Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Concertació social del servei socioeducatiu d'insercio laboral per a persones menors d'edat de 14 a 17 anys
Concertació social del servei d'intervenció en crisi per a persones menors d'edat de 13 a 18 anys
Cursets de natació d'estiu al Poliesportiu Sant Ferran
(NOVETAT) Convocatòria per al proveïment del lloc de treball de coordinador/a en Cap de la Direcció Insular de Residus del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient_LLD
Ajuts destinats a les associacions de famílies d'alumnes per organitzar activitats físiques i/o esportives extraescolars
Reglament pel qual s'estableixen els criteris autorització dels centre d'atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l'Illa de Mallorca
Subvencions per a obres de competència municipal 2022-2023
Ajuts per a activitats culturals d'associacions
Ajuts per a associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca
Registre insular d'entitats sense ànim de lucre de caça i pesca fluvial
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

01/01/2022 Assumpció de competències en matèria d’ordenació turística

El Consell de Mallorca, des de dia 1 de gener de 2022, exerceix les competències en matèria d’ordenació turística que fins ara ha estat competència de l’Administració de la Comunitat Autònoma, tot d’acord amb el Decret de traspassos.
Els continguts de la Seu electrònica s’han adaptat a aquest traspàs (competències, organització, normativa pròpia, etc.). 
Igualment podeu accedir a tota la informació relativa als procediments i tràmits, clicant aquí. Els tràmits estan disponibles per a què els faceu de manera telemàtica si sou subjectes obligats o si hi estau interessats.
 

Veure històric