Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Segona convocatòria d'ajuts a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Consulta pública prèvia a la Modificació quarta del Pla Territorial Insular de Mallorca
Ajut econòmic d'urgència social per a les persones que han deixat de ser perceptores de la renda mínima d'inserció
Ajudes als municipis per la implementació de serveis especialitzats de suport psicosocial i per situacions d'atenció prioritària per a l'any 2020-2021.
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Noves normes de selecció del Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)
Cèdula d'habitabilitat
Títol de família monoparental
Títol de família nombrosa
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Accés a la informació pública del Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

23/07/2021 Actualització de la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca

S’ha fet una actualització de la Seu Electrònica, que inclou un redisseny de la capçalera de la portada, incorporant-hi accessos destacats als tràmits i procediments classificats segons la naturalesa del públic al qual van destinats. S’ha modificat l’accés al «Cercador de tràmits i serveis», que permet fer una pre-cerca des de la mateixa portada. També s’ha millorat el comportament i rendiment d’aquest cercador, que ofereix els resultats a mesura que es va completant el text en el camp de cerca.

Veure històric