Procediments i tràmits

/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per al foment de l'associacionisme dins el col·lectiu de la gent gran
Ajuts per al desenvolupament de l'activitat esportiva a Mallorca
Ajuts per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques
Ajuts pel desenvolupament d'activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus
Subvencions en espècie per a promocionar el vi de Mallorca en la fira ProWein 2024
Ajuts per a les activitats artístiques de les galeries d'art
Renovació de l'acreditació de qualitat (6 anys) d'estades turístiques a habitatges autoritzades entre els anys 2006 i 2012
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

27/12/2023 Aprovació del Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2024

Hem publicat el Pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’exercici 2024. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2024
 

Veure històric