Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts econòmics per sufragar despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives i de lleure d'estiu
Subvencions per a l'edició de llibres, fonogrames i audiovisuals adreçades a entitats sense ànim de lucre
Constitució d'una borsa de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior d'agent d'ocupació i desenvolupament local
Cobertura del lloc de feina de director/directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Premis Mallorca de Creació Literària
Tràmit d'informació pública amb relació al Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca
Tràmit d'informació pública amb relació a la modificació del Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu de Sant Ferran
Tràmit d'informació pública amb relació al Pla Insular d'Esports de Mallorca 2020-2023
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
JSP Page

05/06/2020 Represa de terminis

D’acord amb la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, pel qual s’aprova la pròrroga de l’estat d'alarma (BOE número 145, de 23 de maig), s’informa que s’ha aixecat la suspensió dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020). Podeu consultar els nous terminis a les fitxes respectives de procediments de serveis i tràmits.

Veure històric