NOTICIES. HISTORIAL

Novetats en matèria de normativa

14/02/2019

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2019 per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament del Servei de Bombers del Consell de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.

Assumpció de competències noves

07/02/2019

El Consell Insular de Mallorca assumeix amb efectes des de l’1 de gener de 2019 les competències en relació al Museu de Mallorca. Ho podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Organització > Competències

Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

14/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca

10/01/2019

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell Insular de Mallorca. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Publicació de l’oferta d’ocupació pública 2018

02/01/2019

Hem publicat l’oferta d’ocupació pública de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2018. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la corporació.