INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

L'Administració

És l'òrgan que gestiona el funcionament de l'Institut.

Miquel Barceló Pons

    • Miquel Barceló Pons
    • Administrador en funcions

Funcions

Corresponen a l'Administració les atribucions de l'article 23 dels seus Estatuts.