Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

L'Administració

És l'òrgan que gestiona el funcionament de l'Institut.

Miquel Barceló Pons

  • Miquel Barceló Pons
  • Administrador en funcionsFuncions

Corresponen a l'Administració les atribucions de l'article 23 dels seus Estatuts.