Ajuda

Informació necessària per a utilitzar correctament la Seu i sobre l'accés als serveis d'assessorament electrònic a la persona usuària

La guia per a utilitzar la Seu electrònica del Consell de Mallorca s'ha dissenyat per a facilitar la localització de la informació i el maneig de les opcions disponibles. No obstant això, si trobau qualsevol dificultat en la navegació, us podeu adreçar al Servei d'Atenció a l'Usuari fent ús del formulari que es troba a la vostra disposició a l'apartat Bustia de consultes, queixes i suggeriments, accessible des de la secció Utilitats, en el menú principal.
Aquesta guia d'usuari està estructurada en els apartats següents :

 

Requeriments i recomanacions tècniques per a l'ús de la Seu

 • La Seu electrònica del Consell de Mallorca està dissenyada per funcionar en ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils i dispositius electrònics (tauletes, telèfons mòbils) que disposin de connexió a Internet. S'ha provat sobre els navegadors més populars (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera). 

  Per tal d'accedir als documents que es poden consultar i descarregar, és necessari disposar d'un programa lector de documents en format PDF. Si no en teniu cap d'instal·lat, el navegador us pot demanar que l'instal·leu. Si voleu descarregar i instal·lar la darrera versió d'Adobe Reader clicau l'enllaç següent:  Última versió d'Adobe Reader

  Aquesta Seu utilitza un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de Seu electrònica emès per CAMERFIRMA. Aquest certificat serveix per a identificar el portal web i establir comunicacions xifrades, de tal manera que es garanteix la privacitat i l'autoria de la informació que s'hi ofereix. Per a obtenir més informació sobre el certificat de Seu electrònica i la seva validació podeu consultar l'apartat Certificats i sistemes de signatura utilitzats en la Seu

  Així mateix, se us pot requerir un certificat digital per a accedir als serveis electrònics disponibles en la Seu. 

Estructura de la navegació

 • En la Seu electrònica del Consell de Mallorca hi ha dues estructures de pàgines, en cada una els elements es disposen d'una manera distinta. Una estructura de tres columnes reservada només per a la pàgina inicial o portada de la Seu electrònica, i una estructura de dues columnes per a la resta de pàgines. 


  Capçalera (Header)

  La capçalera és un component de les estructures comú a totes les pàgines, és a dir,  es manté fixa. Això permet l'accés a totes les seccions de la Seu electrònica en qualsevol moment.

  La part superior està formada per menús desplegables per a cadascuna de les seccions, que donen accés a cadascun dels apartats: 

  En la imatge següent es mostra un exemple d'un menú desplegat de la capçalera, en concret, el relatiu als tràmits classificats per tipus d'actuació i el serveis que oferim des de la Seu electrònica:

  A la part inferior de la capçalera podeu veure, a l'esquerra, el logo o la marca representativa de la Seu electrònica. Aquesta imatge és un enllaç a la pàgina inicial, la qual cosa us permet arribar-hi sempre des de qualsevol pàgina de la Seu electrònica. 

  A la part inferior dreta podeu veure les opcions d'ajuda, el mapa web, el selector d'idioma (català o espanyol) i, finalment, un cercador que permet trobar per paraules dins el contingut de la Seu, text o noms de documents.

  Peu de pàgina (Footer)

  Aquest component de l'estructura també és comú a totes les pàgines que composen la Seu electrònica. S'hi pot trobar igualment el logo a la part esquerra i l'accés a diferents opcions també accessibles des del menú de la capçalera, a diferència d'Avís legal i Política de galetes, que són enllaços a pàgines que donen informació detallada al respecte.

  Cos central

  En la Seu electrònica hi ha dos tipus d'estructures, la de la pàgina inicial amb tres columnes i la de la resta de pàgines amb dues columnes.

  Estructura amb tres columnes. Pàgina inici

  Aquesta pàgina dóna accés directe a la informació més rellevant de la Seu electrònica. Aquesta informació està organitzada en diferents components agrupats en tres columnes.

  La columna de la esquerra té tres components o elements:

  • Tràmits: Es troba a la part superior esquerra i dóna accés directe als tràmits per tipus d'actuació.

  • Utilitats: Es troba a la part inferior esquerra i dóna accés a les diferents utilitats que ofereix la Seu electrònica, com el calendari de festius, la pàgina d'informació sobre la data i l'hora oficials, els sistemes de verificació de certificats electrònics.

  • Perfil de contractant i Punt general d'entrada de factures: Aquests dos darrers components són enllaços directes a les pàgines on es troba la informació corresponent.

   

  La columna central té cinc components o elements ordenats de dalt cap baix, són el rellotge, els tràmits destacats, les seus i els edificis del Consell de Mallorca, i els diaris oficials:

  • Rellotge: Aquest rellotge indica l'hora oficial, que té l'origen en la publicada pel Reial Institut i Observatori de l'Armada. Si voleu més informació, podeu clicar l'element i us durà a la pàgina informativa corresponent.

  • Tràmits destacats: Aquest component mostra els tràmits principals. El criteri seguit per a incloure un tràmit en aquesta llista és per nombre d'accessos, és a dir, els tràmits als quals més accedeixen les persones usuàries són els que hi apareixen.
    

  • Seus i edificis del Consell de Mallorca, i diaris oficials: Aquests dos darrers components són enllaços directes a les pàgines on es troba la informació corresponent.

  La columna de la dreta té sis components, dos de principals i quatre bàners, que simplement enllacen amb altres webs d'interès i relacionades amb el Consell de Mallorca:

  • Notícies:  Aquest component mostra la notícia rellevant relativa a la Seu electrònica més actual. Podeu consultar les notícies actives navegant amb els botons del component i podeu veure l'historial complet de notícies publicades pitjant l'enllaç.

  • Tauler d'edictes: Es mostren el edictes destacats, en concret, els darrers quatre edictes publicats. De la mateixa manera que en el component de notícies, hi podeu navegar per veure'n més o anar a la pàgina d'edictes clicant el títol del mòdul de portal Tauler d'edictes.

  • Bàners: Aquests quatre components són enllaços al web del Consell de Mallorca i als diferents organismes autònoms que el composen.

  Estructura amb dos columnes. Altres pàgines

  La resta de pàgines de la Seu electrònica es troben en dues columnes. A l'esquerra es manté la mateixa columna, amb els mateixos components que a la pàgina inicial; i a la dreta, ocupant la resta d'espai, el contingut de la secció dins la qual us trobau.

  Com a peculiaritats teniu pàgines de contingut estàtic que es divideixen en apartats accessibles des del menú i també des de la mateixa pàgina amb uns botons de color gris. 

  També teniu pàgines amb llistats, de contingut dinàmic, com poden ser els tràmits o els edictes que permeten filtrar per destinatari i per categoria dins la mateixa pàgina.

  La persona usuària pot filtrar per destinataris i per matèries. Els filtres funcionen com a interruptors (commutadors), es pitgen per filtrar i per eliminar el filtre. Només es pot filtrar per un concepte dins el mateix tipus de filtre, per exemple, si filtrau per Administracions dins el tipus de filtre de destinataris, no podeu filtrar a la mateixa vegada per Empreses, Ciutadans ni per Entitats.

  Tipus de filtre per destinatari:

  Tipus de filtre per matèria:

  Com a pàgina amb elements destacables podem esmentar la pàgina de normativa pròpia que permet navegar pel contingut plegant i desplegant botons tipus acordió.


   


  Missatges o finestres emergents

  Avís urgent:Les notificacions importants o urgents sobre la Seu electrònica es donen com a avís en portada, tal i com es veu en el requadre de la imatge següent:

  Avís de galetes: L'avís sobre les polítiques de galetes es mostra a la part inferior:

  Avís de sortida de la Seu: Aquest avís es mostra com a finestra emergent. Es mostra un missatge que indica que estau sortint del web de la Seu electrònica. Si pitjau el boto d'acceptació, us redirigeix automàticament al destí que s'indica en el missatge:

  Si no voleu sortir de la Seu electrònica i anul·lar l'acció, heu de pitjar sobre la creu per a tancar la finestra que es troba al cantó de dalt a la dreta

Idiomes

 • Els continguts de la Seu electrònica es presenten en català i castellà, les llengües cooficials de la nostra illa. Això no obstant, quan navegau per la Seu podeu trobar-hi enllaços que accedeixen a pàgines web externes a la Seu, els continguts de les quals pot ser que no estiguin disponibles en ambdues llengües.