INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

La Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència és un òrgan col·legiat del Consell Insular de Mallorca al qual correspon fer el seguiment del compliment del Codi de Bon Govern.

María Teresa Suárez Genovard

Andreu Alcover Ordinas

Llorenç Galmés Verger

Guillem Balboa Buika

  • Guillem Balboa Buika
  • Conseller electe i portaveu titular de Més per Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 173 519 / 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Beatriz Camiña Pinós

  • Beatriz Camiña Pinós
  • Consellera electa i portaveu titular de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent de la Junta Rectora de l'Intitut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
   Tel. 971 219 726
  • ciudadanos@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Magdalena Gelabert Horrach

Francisca Mora Veny

Pedro Bestard Martínez

  • Pedro Bestard Martínez
  • Conseller electe i portaveu titular de Vox-Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre titular de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot de la Comissió de Transparència
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1. 07001 Palma
  • grupvox@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2019

Funcions

Exerceix les funcions que li assigna l’article 60 del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca:

 • Fer el seguiment del compliment del Codi Ètic de Bon Govern per part de la Corporació.
 • Tenir cura que els principis i les especificacions del Codi s’incorporin en la normativa aplicable del Consell de Mallorca.
 • Requerir perquè compareguin davant aquesta Comissió els consellers executius o les conselleres executives, o els alts càrrecs que incompleixin el Codi ètic, amb l’objectiu que donin les explicacions oportunes sobre aquest incompliment.