INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

 

Els grups polítics són:

PARTIT POPULAR

Grup Socialista al Consell de Mallorca

Més per Mallorca

Podem Mallorca

El PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

 

Composició

Jeroni Salom Munar

Catalina Cirer Adrover

Onofre Ferrer Riera

Catalina Soler Torres

Mauricio Rovira de Alós

Margalida Isabel Roig Catany

Antoni Serra Comas

Esperanza Català Ribó

Joan Rotger Seguí

Coloma Terrasa Ventanyol

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 4.908,64 € mensuals, 58.903,68 € anuals.

Personal adscrit

Catalina Maria Ribas Nicolau, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Ricardo Macho Juan, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Raquel Sánchez Collados, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Juan Carlos Sabrafin Roig, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

José Pons Batle, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Joan Cristòfol Jaume Mulet, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 601

gruppopular@conselldemallorca.net

 

Composició

Francesc Miralles Mascaró

Maria Francesca Servera Pascual

Cosme Bonet Bonet

Lorena Oliver Far

Javier de Juan Martín

Maria del Carmen Palomino Sánchez

Miquel Àngel Coll Canyelles

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.893,92 € mensuals, 46.727,04  € anuals.

Personal Adscrit

Antoni Gomila Borrás, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Aina Maria Munar Isern, secretària segona grup polític

           Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Juan Rafael Encinas Bisquerra, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Juan Francisco Guarí Torres, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 520

socialistes@conselldemallorca.net

 

Composició

Miquel Ensenyat Riutort

Mercè Bujosa Estarellas

Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Apol·lònia Miralles Xamena

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.555,68 € mensuals, 42.668,16 € anuals.

Personal adscrit

Maria Romero Matas, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Miquel Gallardo Esgleas, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Marcos Augusto Lladó, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 523

mes@conselldemallorca.net

 

Composició

Jesús Juan Jurado Seguí

Maria Roser García Borràs

Aurora Ribot Lacosta

Iván Sevillano Miguel

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.879,20 € mensuals, 34.550,40 € anuals.

Personal adscrit

Andrea Ortiz Parera, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Eva Maria Pousibet Vasco, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Miguel Ángel Capó Navarro, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 562

podemmallorca@conselldemallorca.net

 

Composició

Antoni Pastor Cabrer

Francisca Mora Veny

  • Francisca Mora Veny
  • Consellera electa del Grup polític EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 179 731
  • elpi@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Dietes
   Indemnització per assistència al Ple ordinari: 1.336,76 €

  • Codi ètic
   Declaració de l'IRPF 2016
   Declaració de l'IRPF 2015

Antoni Amengual Perelló

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals, 30.491,52 € anuals.

Personal adscrit

Maria Antònia Cantallops Alemany, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Ana Maria Coll Pou, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

Joan Prats Marí, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 179 731

elpi@conselldemallorca.net

 

Composició

Catalina Serra Garcías

Estanislao Pons Cuart

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.202,72 € mensuals, 26.432,64 € anuals.

Personal adscrit

Beatriz Camiña Pinos, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 28.176,31 €

Celia Armentera Buades, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 23.311,52 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 993

ciutadans@conselldemallorca.net