INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

Els grups polítics

Els consellers, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en grups, els quals es corresponen de manera automàtica, amb els partits, coalicions o agrupacions que hagin obtingut escons.

Tots els grups de consellers tenen dret a una dotació econòmica que resultarà d'una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d'una aportació variable em funció del nombre d'escons. Aquesta quantia la fixa el Ple en les Bases d'execució del pressupost.

 

Els grups polítics són:

PARTIT POPULAR

Grup Socialista al Consell de Mallorca

Més per Mallorca

Podem Mallorca

El PI - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía

 

Jeroni Salom Munar

Catalina Cirer Adrover

Onofre Ferrer Riera

Catalina Soler Torres

Mauricio Rovira de Alós

Antoni Serra Comas

Joan Rotger Seguí

Coloma Terrasa Ventanyol

Maria Magdalena García Gual

Sebastián Sansó Bonet

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 4.908,64 € mensuals.

Personal adscrit

Catalina Maria Ribas Nicolau, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Ricardo Macho Juan, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Juan Carlos Sabrafin Roig, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

José Pons Batle, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Joan Cristòfol Jaume Mulet, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Carlos Luis Veramendi Mestre, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 601

gruppopular@conselldemallorca.net

 

Francesc Miralles Mascaró

Maria Francesca Servera Pascual

Lorena Oliver Far

Javier de Juan Martín

Maria del Carmen Palomino Sánchez

Miquel Àngel Coll Canyelles

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.893,92 € mensuals.

Personal Adscrit

Antoni Gomila Borrás, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Aina Maria Munar Isern, secretària segona grup polític

           Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Juan Rafael Encinas Bisquerra, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Juan Francisco Guarí Torres, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 520

socialistes@conselldemallorca.net

 

Miquel Ensenyat Riutort

Margalida Puigserver Servera

Juan Font Massot

Mercè Bujosa Estarellas

Pere Fuster Nadal

Marta Jordà Català

  • Marta Jordà Català
  • Consellera electa del Grup polític Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 52.429,98 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 3.555,68 € mensuals.

Personal adscrit

Sebastià Lliteras Lliteras, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Marcos Augusto Lladó, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Jennifer Munar Vega, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 523

mes@conselldemallorca.net

 

Jesús Juan Jurado Seguí

Maria Roser García Borràs

Aurora Ribot Lacosta

Iván Sevillano Miguel

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338'24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.879,20 € mensuals.

Personal adscrit

Andrea Ortiz Parera, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Eva Maria Pousibet Vasco, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Miguel Ángel Capó Navarro, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 173 562

podemmallorca@conselldemallorca.net

 

Antoni Pastor Cabrer

Francisca Mora Veny

Antoni Amengual Perelló

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.540,96 € mensuals.

Personal adscrit

Joan Prats Marí, secretari grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Maria Antònia Cantallops Alemany, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

Catalina Roig Company, secretària segona grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

 

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 179 731

elpi@conselldemallorca.net

 

Catalina Serra Garcías

Juana Cristina Fiol Fluixà

Assignacions

L'assignació que li correspon com a grup és de 1.526,24 € mensuals. Així mateix els correspon una assignació de 338,24 € mensuals per cada conseller que integra el grup, essent la quantitat total que li correspon per aquest concepte de 2.202,72 € mensuals.

Personal adscrit

Laura del Amo Ramos, secretària grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 29.314,46 €

Kamil Zarzicky, secretari segon grup polític

Retribució bruta anual (14 pagues): 24.253,16 €

 

Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma de Mallorca

971 219 726

ciudadanos@conselldemallorca.net