Formulari de consultes lingüístiques i de sol·licitud de correcció o traducció de texts

Dades del sol·licitant:
Consultes lingüístiques:
Correccions i traduccions:
Adjuntau-hi el document que vulgueu corregir (català) o traduir (castellà-català).
Condicions:
  Extensió: no superior a dues pàgines (en lletra Times New Roman 12 i interlineat d'1,5) o a 750 paraules.
  Formats: RTF, DOC i DOCX.
  No s'accepten els texts que hagin de tenir una difusió molt limitada.
Els camps marcats amb * són obligatoris