INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Presidència

És l'òrgan que exerceix la representació ordinària de l'Institut.

Jaume Albert Ramis Coll

Funcions

Exerceix les funcions de l'article 17 dels seus Estatuts.