Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

La Presidència

És el titular del màxim òrgan de govern i representació institucional de l'Institut.

Guillermo Sánchez Cifre

  • Guillermo Sánchez Cifre
  • Conseller electe del Partit Popular
   Conseller executiu de Benestar Social
   President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   President del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 66.772,40 €

  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Funcions

Corresponen a la Presidència les atribucions de l'article 7.2 dels Estatuts