Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Presidència

És el titular del màxim òrgan de govern i representació institucional de l'Institut.

Guillermo Sánchez Cifre

Funcions

Corresponen a la Presidència les atribucions de l'article 7.2 dels Estatuts