INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • ORGANITZACIÓ
  • ORGANIGRAMA

La Presidència

És el titular del màxim òrgan de govern i representació institucional de l'Institut.

Javier de Juan Martín

Funcions

Corresponen a la Presidència les atribucions de l'article 7.2 dels Estatuts