INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Vicepresidència

La Vicepresidència substitueix la Presidència en els casos de vacant, absència o malaltia.

Juan Font Massot