INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

  • Organització
  • Organigrama
Descarrega organigrama en pdf

El Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORIO DE MALLORCA