INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

 • ORGANITZACIÓ
 • ORGANIGRAMA

El Consell Executiu

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca és un òrgan col·legiat del govern insular integrat per la presidència del Consell, les vicepresidèncias i tots els consellers i les conselleres executives al qual correspon l'exercici de la funció executiva en relació amb les competències del Consell Insular, sens perjudici de les atribucions conferides a altres òrgans de govern.           

Catalina Cladera Crespí

Isabel Maria Busquets Hidalgo

Aurora Ribot Lacosta

  • Aurora Ribot Lacosta
  • Consellera electa i portaveu suplent de Unides Podem
   Consellera executiva de Sostenibilitat i Medi Ambient
   Vicepresidenta segona del Consell de Mallorca
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Titular de la Junta Rectora de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Carrer del General Riera, 111. 07010 Palma
   Tel. 971 173 709
   Fax 971 173 732
  • mediambient@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 64.006,08 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

María Teresa Suárez Genovard

Josep Lluís Colom Martínez

Javier de Juan Martín

Maria Antònia Garcías Roig

Iván Sevillano Miguel

  • Iván Sevillano Miguel
  • Conseller electe de Unides Podem
   Conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures
   Vocal amb vot de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell de Direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del General Riera, 113. 07010 Palma
   Tel. 971 173 558
  • infraestructures@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 60.859,46 €

  • Codi ètic
   Perfil i trajectòria professional
   Declaració de béns i rendes
   Registre d'interessos i activitats
   Declaració de l'IRPF 2018
   Declaració de l'IRPF 2017

Jaume Alzamora Riera

Andreu Serra Martínez

Funcions

El Consell Executiu exerceix les funciones que se li assignen en:

Periodicitat de les sessions i acords

 

El Consell Executiu es reuneix setmanalment, el dimecres a les 9.30h, excepte si és festiu. En aquest cas, aquella setmana no es reunirà el Consell Executiu. Els mesos d’agost només es fan dues reunions: el segon i el quart dimecres.

Podeu consultar els acords adoptats pel Consell des de l’any 2015.