Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Subvencions per reparar o restituir els danys en les infraestructures municipals al Llevant de Mallorca
Inscripció a la prova avaluadora de dia 22 de febrer per obtenir l'acreditació de personal d'admissió i de control d'ambient intern en activitats recreatives i espectacles públics
Sol·licitud d'ajuts de minimis al fons d'activitats musicals
Sol·licitud d'ajuts de minimis al fons de creació i producció d'arts plàstiques i visuals
Sol·licitud de subvencions per a les activitats culturals de les entitats associatives o organitzatives
Sol·licitud de subvencions per organitzar els fons i les col·leccions documentals dels arxius
Sol·licitud de subvencions al fons d'activitats culturals de les entitats de l'Administració local
Sol·licitud d'ajuts al fons de cooperació cultural universitària
Sol·licitud d'ajuts de minimis per als projectes cinematogràfics i audiovisuals
Sol·licitud de subvencions per finançar projectes d'animació sociocultural
Sol·licitud de subvencions per a projectes de promoció sociocultural per a la gent gran
Subvencions per al control de felins assilvestrats
JSP Page

14-01-2019 Publicació del catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Hem publicat el catàleg de funcions dels llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Personal de la Corporació.

Veure històric