Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Pla especial d'ajudes per a l'estalvi i l'eficiència energètica i per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics
Jornades de Patrimoni Immaterial. II Jornades Betlemístiques
Aprovació del Reglament de creació i regulació de la Targeta Gent Gran
Aprovació dels Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inspecció tècnica de vehicles
Aprovació de l'ordenança reguladora dels preus públics de la producció editorial del Consell de Mallorca en matèria de cultura
XI Congrés Internacional de Molinologia
Aprovació de la memòria de l'activitat i de la modalitat de gestió del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca
Reconeixement i registre dels cans d'assistència
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
JSP Page

22-11-2017 Novetats en matèria d'organització. Nomenaments d'alts càrrecs

Dia 17 de novembre de 2017, ha pres possessió el director insular de Promoció Sociocultural, Sr. Serehïm Mateu Salord Comes.

Veure històric