Procediments i tràmits

/ca/web

seu

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts per al manteniment d'entitats de foment de la llengua catalana
Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal
Subvencions d'estímul del comerç local i dels productes artesans, ecològics, amb Denominació d'Origen o Indicació Geogràfica Protegida de Mallorca, mitjançant els «Bons descompte de Mallorca»
Cooperació tècnica del Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Nou tràmit d'informació pública del Reglament de participació ciutadana del Consell de Mallorca
Tercera convocatòria d'ajuts per a projectes empresarials singulars liderats per dones que contribueixen a transformar el model econòmic i social de Mallorca
Ajut per a dones víctimes de violència de gènere
Programa de primera acollida a persones en situació d'exclusió social
Servei d'acompanyament a la inclusió social (SAIS)
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
Cèdula d'habitabilitat
Peticions, suggeriments i queixes al Consell Insular de Mallorca
JSP Page


 Tauler d'anuncis

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

  • Consell de Mallorca
  • Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

02/01/2023 Calendari de dies inhàbils de 2023

Hem incorporat la informació relativa al calendari de dies inhàbils per a l’any 2023 per al còmput de terminis administratius.
El podeu consultar en l'apartat Calendari de dies inhàbils (Utilitats > /calendari-dies-inhabils)

Veure històric