Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Inscripcions a la jornada de marxa nòrdica del programa «Respira net» que surtirà de Portocolom cap a Cala Murada el 2 de febrer de 2020
Inscripció a la primera jornada «Diada de professionals de joventut» del 15 de febrer de 2020
Termini nou de presentació de sol·licituds per a l'oferta pública ordinària de places de psicòleg/psicòloga de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Termini nou de presentació de sol·licituds per a l'oferta pública extraordinària de places de psicòleg/psicòloga de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Inscripció a les activitats mensuals de condicionament físic del Poliesportiu de Sant Ferran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Segona convocatòria de la comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei Jurídicoadministratiu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Inscripció a les visites guiades a l'exposició temporal «100 anys de glamur» del Museu de Mallorca
Inscripció als cursos i a les jornades del programa d'accions formatives per al personal dels municipis
Comissió de serveis per cobrir el lloc de tècnic/tècnica de bombers de la Direcció Insular d'Emergències
Comissió de serveis per cobrir el lloc d'encarregat tècnic/encarregada tècnica de control d'obres de la Direcció Insular d'Infraestructures
Comissió de serveis per cobrir el lloc de feina d'administrador/administradora de serveis de la Direcció Insular de Serveis Generals
JSP Page

07/01/2020 Novetats en matèria de normativa

Hem incorporat la informació relativa a les taxes que son d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 2020 per a la prestació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles. 
El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Normativa pròpia > II. Contribucions especials, imposts, taxes, preus públics.
 

Veure històric