Procediments i tràmitsCercador

TRÀMITS DESTACATS

Subvencions per a activitats de suport a la funció tutelar de persones amb discapacitat
Subvencions per restaurar els molins de vent d'extracció d'aigua del Pla de Sant Jordi
Jornada formativa «Esport i Dona» de l'Observatori Esportiu de Mallorca
Constitució de dues borses de la subescala, classe o categoria de pràctic topogràfic / pràctica topogràfica
Aprovació dels Estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca
Activitats de condicionament físic al Poliesportiu de Sant Ferran
Jornades familiars temàtiques
Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei d’inspecció tècnica de vehicles
Modificació del Reglament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca
Llicències de caça i de pesca fluvial
Reserva a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Carta d'artesà
JSP Page

22-11-2017 Novetats en matèria d'organització. Nomenaments d'alts càrrecs

Dia 17 de novembre de 2017, ha pres possessió el director insular de Promoció Sociocultural, Sr. Serehïm Mateu Salord Comes.

Veure històric