Localització seus

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PALAU DEL CONSELL

LLAR DE LA INFÀNCIA

Llar de la Joventut

Centre Cultural la Misericòrdia

Poliesportiu Sant Ferran

Organismes autònoms

Institut Mallorquí d'Afers Socials

Agència de Defensa del Territori de Mallorca

Institut de l'Esport Hípic de Mallorca