Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

 • Organització
 • Organigrama

La Direcció

És l'òrgan de direcció màxim de l'Institut.

Vacant

  • Vacant

Funcions

Corresponen a la direcció les atribucions de l'article 21 dels seus Estatuts.