INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Direcció

És l'òrgan de direcció màxim de l'Institut.

Vacant

    • Vacant

Funcions

Corresponen a la direcció les atribucions de l'article 21 dels seus Estatuts.