INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

  • Organització
  • Organigrama

La Presidència

És l'òrgan que exerceix la representació ordinària de l'Agència.

Maria Antònia Garcías Roig

Funcions

Correspon a la Presidència l'exercici de les funcions de l'article 16 dels seus Estatuts.