Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Sol·licitud d'adhesió com a establiment amic de la Targeta Gent Gran
Sol·licitud de cooperació tècnica per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d'obres municipals
Subvencions per fomentar, promocionar i divulgar la responsabilitat social corporativa
Inscripció als programes formatius del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL)
Subvencions per a obres de competència municipal, per adquirir vehicles i immobles i per honoraris de redacció de projectes i direcció d'obres
Inscripció als cursets de natació d'estiu al Poliesportiu de Sant Ferran
Inscripció als cursos sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques
Subvencions en espècie d'ambulàncies per als esdeveniments i per a les competicions hípiques
Comissió de serveis per cobrir el lloc de cap del Servei d'Administració Econòmica
Reserves a la xarxa de refugis del Consell Insular de Mallorca
Autorització d'activitats no permanents
Fiança ordinària dels residus de construcció i de demolició per a obres majors
JSP Page

26-06-2019 Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca

En el BOIB núm. 82, de 20 de juny de 2019, es va publicar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell Insular de Mallorca 2019. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > informació pressupostària > > Pressupost 2019

Veure històric