Procediments i tràmitsCercador

Tràmits destacats

Nom procediment
Ajuts econòmics per sufragar despeses derivades de la inscripció de menors i joves a activitats esportives i de lleure d'estiu
Subvencions per a l'edició de llibres, fonogrames i audiovisuals adreçades a entitats sense ànim de lucre
Constitució d'una borsa de la subescala, classe o categoria de tècnic/tècnica superior d'agent d'ocupació i desenvolupament local
Cobertura del lloc de feina de director/directora gerent de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
Subvencions 2020-2021 per a obres de competència municipal i per adquirir vehicles i immobles i sufragar honoraris de projectes i direcció d'obres
Subvencions per donar suport al sector cultural de Mallorca pels perjudicis provocats pels efectes de la pandèmia de la COVID-19
Subvencions per a persones autònomes i empreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Premis Mallorca de Creació Literària
Tràmit d'informació pública amb relació al Reglament intern de funcionament del Consell de Persones Majors de l'Illa de Mallorca
Tràmit d'informació pública amb relació a la modificació del Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu de Sant Ferran
Tràmit d'informació pública amb relació al Pla Insular d'Esports de Mallorca 2020-2023
Selecció de personal interí, pel procediment extraordinari i d'emergència, per cobrir serveis essencials de l'IMAS
JSP Page

17/06/2020 Modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2020

En el BOIB núm. 107, de 13 de juny, es va publicar la modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2020. El podeu consultar en l’apartat Consell de Mallorca > Informació pressupostària > Pressupost 2020 

Veure històric