Procediments i tràmitsCercador


 Tauler d'anuncis

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 Carpeta ciutadana

 • Consell de Mallorca
 • Institut Mallorquí d'Afers Socials
 • Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

INFORMACIÓ RELATIVA A L'ORGANITZACIÓ DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

 • Organització
 • Organigrama

El Consell Assessor de Serveis Socials

El Consell Assessor de Serveis Socials és l'òrgan de consulta i participació sectorial de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Guillermo Sánchez Cifre

Catalina Maria Mascaró Bestard

  • Catalina Maria Mascaró Bestard
  • Directora insular d’Atenció Comunitària i Promoció de l’Autonomia Personal
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Carrer del General Riera, 115. 07010 Palma
   Tel. 971 014 126
  • mmari@imas.conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Maria Francesca Rigo Amengual

  • Maria Francesca Rigo Amengual

Apol·lònia Isabel Socias Socias

  • Apol·lònia Isabel Socias Socias

Magdalena Ramis Perelló

  • Magdalena Ramis Perelló
  • Directora insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància i Adolescència
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

  • Carrer del General Riera, 67. 07010 Palma
   Tel. 971 014 598
  • presidencia@imas.conselldemallorca
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rosa Llobera Gili

  • Rosa Llobera Gili

Enrique Izcue Capó

  • Enrique Izcue Capó

María Magdalena García Gual

  • María Magdalena García Gual
  • Consellera electa del Partit Popular
   Vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre titular de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vicepresidenta del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del General Riera, 67. 07010 Palma
   Tel. 971 014 598
  • presidencia@imas.conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 67.096,54 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Sofía Alonso Bigler

  • Sofía Alonso Bigler
  • Consellera electa del Grup Socialista al Consell de Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 520 / 971 173 720
  • socialistes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Rosa Cursach Salas

  • Rosa Cursach Salas
  • Consellera electa de Més per Mallorca
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 173 519 / 971 173 523
  • mes@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Magdalena Vives Fernández

  • Magdalena Vives Fernández
  • Consellera electa i portaveu suplent de El Pi-Proposta per les Illes
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Vocal amb vot de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Vocal amb vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
   Membre suplent del Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca
  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 219 731
  • elpi@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

María Paz Pérez Barceló

  • María Paz Pérez Barceló
  • Consellera electa de Vox Mallorca
   Membre suplent de la Comissió de Govern
   Membre suplent de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme
   Membre suplent de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
   Membre suplent de la Comissió Informativa General i de Comptes
   Membre suplent del Consell Rector de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
   Vocal amb vot del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Membre suplent de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  • Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma
   Tel. 971 219 767
  • grupvox@conselldemallorca.net
  • Règim de dedicació: Exclusiva
   Retribució bruta anual (14 pagues): 57.803,18 €
  • Codi ètic
   Currículum vitae
   Declaració de bens, interessos i activitats

Pau Alomar Marí

  • Pau Alomar Marí
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de FEIABSonia Castro Morey

  • Sonia Castro Morey
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de FOQUABartolomé Márquez Coll

  • Bartolomé Márquez Coll
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de UNACAndreu Grimalt Rosselló

  • Andreu Grimalt Rosselló
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de EAPNMiquel Fiol Julià

  • Miquel Fiol Julià
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de FELIBEva Cerdeiriña Outeira

  • Eva Cerdeiriña Outeira
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de CCOOFrancisca Garí Perelló

  • Francisca Garí Perelló
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de UGTPau Joan Bou Ribas

  • Pau Joan Bou Ribas
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de CSI-CSIFBartomeu Canals Rullan

  • Bartomeu Canals Rullan
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de STEI- INTERSINDICALDaniel Avia Rosselló

  • Daniel Avia Rosselló
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en representació de USOJose Manuel Caballol Bartolomé

  • Jose Manuel Caballol Bartolomé
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a persona de reconeguda competència en el camp dels serveis socialsAntonia Ruiz Garijo

  • Antonia Ruiz Garijo
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a persona de reconeguda competència en el camp dels serveis socialsCoral Minguez Artigues

  • Coral Minguez Artigues
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a personal tècnic de l’IMAS dins la Direcció Insular d’Infància i FamíliaCaterina Josep Massuti Sureda

  • Caterina Josep Massuti Sureda
  • Vocal del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a personal tècnic de l’IMAS dins la Direcció Insular d’Atenció SociosanitàriaMaría Elena Tur Figueruelo

  • María Elena Tur Figueruelo
  • Vocal sense vot del Consell Rector de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials
   Secretària delegada del Consell Assessor de Serveis Socials de l'Institut Mallorquí d'Afers SocialsFuncions

Les funcions del Consell Assessor són les que determina l’article 13.2 dels Estatuts